Tuesday, 29 October 2013

VỊT NEWS: Nhà tâm linh' bị bắt vì nghi lừa đảo tìm mộ liệt s...

VỊT NEWS: Nhà tâm linh' bị bắt vì nghi lừa đảo tìm mộ liệt s...: Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy, 54 tuổi) vừa bị khởi tố, bắt giam về hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ. Sáng 28/10, Cơ qu...